Návštevy od 4.3.2022

 

Vážení rodinní príslušníci!

 

Oznamujeme Vám, že od   4.3.2022  dochádza k zmene  návštev u  našich klientov.

Návštevy sa povoľujú aj v sobotu a nedeľu a to v nasledovných časoch:

10.00 h.                   -                 2 návštevy  v zariadení

14.00 h.                   -                 2 návštevy v zariadení

 

Naďalej platia nasledovné opatrenia:

Návšteva sa musí preukázať pri vstupe do zariadenia: potvrdením o negatívnom výsledku Atg testu vykonaným v deň návštevy  alebo PCR testu nie starším ako 24 h. 

  • pred umožnením návštevy zodpovedný personál skontroluje potvrdenie, vyplní predpísané formuláre, zmeria telesnú teplotu a vydezinfikuje ruky
  • počas  celej návštevy je povinné mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2,  to platí pre návštevy i prijímateľa

Návštevy v pracovných dňoch   od pondelka do piatku sú povolené   v tých časových intervaloch ako doteraz:

9.00 9.30 hod.                     

10.00 – 10.30 hod.

13.00 13.30 hod

13.50 – 14.20 hod.            

  • návštevy sa vykonávajú prednostne v exteriéri
  • návšteva môže trvať max.  30 minút
  • jedného klienta môžu navštíviť max. 2 osoby
  • deti  mladšie ako 15 rokov majú návštevy zakázané  
  • u prijímateľov, ktorí sú pripútaní k lôžku sa návšteva povolí pri lôžku. Návšteva je povinná použiť respirátor FFP2, návštevnícky plášť, jednorázovú čiapku a rukavice. 
  • plánovaná návšteva sa  musí nahlásiť aspoň 1 deň vopred na telefónnom čísle:
  • 055 4898710   na konkrétny čas. 

Naďalej Vás prosíme o zodpovednosť a ohľaduplnosť pri návštevách. Ďakujeme.

 

                    Vedenie  ZPS a ŠZ