Návštevy od 16.8.2021

 

Vážení rodinní príslušní

Od 16.8.2021 v dôsledku  zhoršenej epidemiologickej situácie je okres Košice-okolie zaradený podľa Covid automatu do oranžovej farby.


Pre návštevy platí nasledovné:


Návšteva sa musí preukázať pri vstupe do zariadenia:

 

  • potvrdením o kompletnom zaočkovaní  alebo 
  • potvrdením o negatívnom výsledku Atg testu nie starším ako 24 h.,  alebo PCR testu nie starším ako 48 h.
  • pred umožnením návštevy zodpovedný personál skontroluje potvrdenie, vyplní predpísané formuláre, zmeria telesnú teplotu a vydezinfikuje ruky 
  • návštevy sa vykonávajú prednostne v exteriéri
  • počas návštevy je povinné mať prekryté horné dýchacie cesty rúškom – to platí pre návštevy i prijímateľa. Ak prijímateľ nie je zaočkovaný , návšteva je povinná použiť respirátor FFP2.


Dovolenky: 

Očkovaný prijímateľ môže absolvovať dovolenku v domácom prostredí. Ak je prijímateľ na dovolenke 5 a viac dní, pri návrate sa musí preukázať negatívnym Atg testom nie starším ako 24h. Osoba, ktorá berie prijímateľa na priepustku sa musí preukázať negatívnym testom, aj keď je zaočkovaná. Neočkovaným prijímateľom návšteva v domácom prostredí nebude umožnená. 

 

Návštevy budú naďalej povolené každý deň v týždni od pondelka do nedele  v nasledovných časových intervaloch:

 

2 návštevy - v hlavnej budove DD (Domov dôchodcov) 2 návštevy - v hornej budove RD (Rehabilitačný dom)
9.00 – 9.30 hod. 9.00 – 9.30 hod.
10.00 – 10.30 hod. 10.00 – 10.30 hod.
13.00 – 13.30 hod. 13.00 – 13.30 hod.
13.50 – 14.20 hod. 13.50 – 14. 20 hod.

 


  • Návšteva môže trvať max.  30 minút 
  • Jedného klienta môžu navštíviť max. 2 osoby
  • Deti  mladšie ako 15 rokov majú návštevy zakázané
  • plánovanú návštevu musíte nahlásiť aspoň 1 deň vopred na telefónnom čísle: 055 4898710   na konkrétny čas v pracovnej dobe : pondelok  až piatok od 7.00 do 14.30 hod.  V prípade, ak bude konkrétny čas už obsadený, budú Vám ponúknuté iné voľné časové úseky. 
  • Odchod na dovolenku prosíme nahlásiť  na sociálnom úseku min. 3 dni  pred plánovanou dovolenkou. 

 

Naďalej Vás prosíme o zodpovednosť a ohľaduplnosť pri návštevách i dovolenkách. 

 

Ďakujeme

 

              Vedenie  ZPS a ŠZ