Návštevy od 1.5.

 Vážení rodinní príslušníci!

 

Od 1.5.2021 uvoľňujeme podmienky návštev klientov  v našom zariadení.  

Naďalej platí  dodržiavanie  prísnych hygienických podmienok a určených kritérií. Návštevy budú povolené každý deň v týždni od pondelka do nedele  v nasledovných časových intervaloch:

                          V hlavnej budove DD                                            v hornej budove RD

 1 návšteva            9.00- 9.30 hod.                                                 9.00 – 9.30 hod.

 1 návšteva            10.00 – 10.30 hod.                                          10.00 – 10.30 hod.

 1 návšteva            13.00- 13.30 hod.                                            13.00 – 13.30 hod.

1 návšteva            13.50 – 14.20 hod.                                           13.50 – 14. 20 hod.

 

  • Návštevy sa budú uskutočňovať vo vonkajších priestoroch na vyhradenom mieste – pre rodiny klientov hlavnej budovy pred areálom DD, pre rodiny klientov  hornej budovy pred budovou RD 
  • V prípade nepriaznivého počasie bude vyhradený priestor vo vnútri hlavnej budovy aj vo vnútri budovy RD
  • Návšteva môže trvať max.  30 minút 
  • Jedného klienta môžu navštíviť max. 2 osoby
  • Deti  mladšie ako 15 rokov majú návštevy zakázané   
  • Respirátor je povinný u návštevy i  u klienta, u návštev  aj rukavice

U klientov, ktorí sú 2x zaočkovaní :

   vyžadujeme antigénový test vykonaný v deň  návštevy

Prosíme preukázať doklad.

U klientov, ktorí nie sú 2x zaočkovaní sa návšteva povoľuje cez okno.  Pre rodinných príslušníkov – návštevy platia pravidlá  ako v predchádzajúcom odseku.

U klientov, ktorí sú pripútaní k lôžku sa bude situácia prehodnocovať individuálne podľa zdravotného stavu, pri dodržaní prísnych hygienicko-epidemiologických požiadaviek, návšteva bude povolená so súhlasom riaditeľky.  Pre návštevy platia rovnaké pravidlá.

 

  • Každá návšteva sa musí ohlásiť v hlavnej budove , kde jej bude zmeraná teplota.
  • Plánovanú návštevu musíte nahlásiť vopred na telefónnom čísle: 055 4898710                        na konkrétny čas v pracovnej dobe : pondelok  až piatok od 7.00 do 14.30 hod.                   V prípade, ak bude konkrétny čas už obsadený, budú Vám ponúknuté iné voľné časové úseky. 

U každého klienta je dovolená návšteva len raz mesačne, aby  sa návštevy mohli vystriedať u všetkých našich klientov. 

Týmto opatrením chceme vyjsť v ústrety rodinným príslušníkom , ale chceme pomôcť najmä našim klientom, na ktorých toto dlhodobé odlúčenie od rodiny veľmi zle vplýva a negatívne ovplyvňuje ich psychické zdravie. 

Zároveň Vás prosíme, buďte zodpovední a ohľaduplní! Každú návštevu dobre zvážte, ak ste boli v kontakte s osobami zo zahraničia, alebo v kontakte s pozitívne testovanou osobou, odložte návštevu, aby ste neohrozili Vášho blízkeho. Ak sa nakazí čo len jedna osoba v zariadení,  je ohrozené celé zariadenie. 

Dúfame, že návštevy sa zrealizujú k spokojnosti nás všetkých.  

 

                                                                                                            Vedenie  ZPS a ŠZ Patria