Testovanie 30.10.2020

Oznam

 

Všetci prijímateľa sociálnej služby a všetci zamestnanci boli dnes otestovaní s negatívnym výsledkom.

Mgr. Judita Juhásová
výkonný riaditeľ
PATRIA n.o. - Zariadenie pre seniorov
a Špecializované zariadenie