31.8.2020 Oznam

Vážení rodinní príslušníci a priatelia !

Vzhľadom k zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii na území Slovenskej republiky v súvislosti so šírením ochorenia COVID 19 Vám oznamujeme, že od 01. 09. 2020 upravujeme návštevné hodiny v našom zariadení a to nasledovne:

PONDELOK: 9:00, 10:00, 13:00, 14:00

STREDA: 9:00, 10:00, 13:00, 14:00

PIATOK: 9:00, 10:00, 13:00, 14:00

SOBOTA: 9:00, 10:00, 13:00, 14:00

NEDEĽA: 9:00, 10:00, 13:00, 14:00

Naďalej  platí povinnosť vopred nahlasovať návštevu minimálne deň vopred na tel. čísle 055/48 98 710.

Návštevníci sú povinní pred umožnením návštevy absolvovať filter – meranie teploty, zisťovanie zdravotného stavu, vypísanie čestného prehlásenia. V prípade namerania telesnej teploty nad 37 C, akýchkoľvek prejavov respiračného ochorenia návšteva umožnená nebude.

Návšteva rovnako nebude umožnená osobám, ktoré sa vrátili zo zahraničia za posledných 14 dní.  V prípade návratu zo zahraničia osôb, ktoré žijú v spoločnej domácnosti o osobou, ktorá prichádza na návštevu (za posledných 14 dní) prosíme o zváženie návštevy. 

Návštevy nebudú povolené ani mimo návštevných hodín a dní. Rovnako návšteva nebude povolená ani osobám, ktoré neboli vopred nahlásené na návštevu. 

Osoby prichádzajúce na návštevu sú povinné počas návštevy:

  • Mať riadne prekryté horné dýchacie cesty.
  • Používať jednorazové rukavice.

Návštevy sú povolené max. na 30 min., max 2 osoby a iba osobám nad 15 rokov predovšetkým v exteriéri. Návštevy v interiéri, pri lôžku sú povolené iba so súhlasom riaditeľa organizácie. 

Žiadame Vás, aby ste prijímateľov počas návštevy nekŕmili. Personál od Vás preberie hygienicky zabalené potraviny, ktoré budú prijímateľovi odovzdané na izbe. 

Ďakujeme Vám za porozumenie, spoluprácu a za to, že ste zodpovední a rešpektujete všetky naše opatrenia.


V Drienovci, dňa 31. 08. 2020                          

Mgr. Judita Juhásová – výkonný riaditeľ