Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 06/2010

Dátum:

Dátum zverejnenia: 07.06.2013
Dátum uzavretia: 07.06.2013

 

Identifikácia zmluvy:

Typ: Zmluva
Rezort:  
Objednávateľ: PATRIA, n.o.
Drienovecké kúpele 497, 044 01 Drienovec
IČO: 31257313
Zhotoviteľ: EUROCOMPRO, s.r.o.
Mlynská 1, 040 01 Košice
IČO: 36761842
Názov zmluvy: Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 06/2010
Číslo zmluvy: 06/2010

 

PrílohyVeľkosť
Dodatok_c.1_k_ZoD_062010.pdf825.19 KB