Poďakovanie

Touto cestou by sme sa radi poďakovali dobrým ľuďom, organizáciám, ktoré nás v týchto ťažkých časoch podporujú. V začiatkoch koronakrízy, keď na sociálne zariadenia kompetentní nemysleli,ochranné pomôcky neboli k dispozícii, nám hneď nezištne poskytli svoju pomoc.

Patrí Vám naše veľké ĎAKUJEME.

Prijímatelia sociálnej služby a zamestnanci PATRIA n.o. ďakujú za poskytnuté dary:

Detskému tanečnému súboru Adriany Vrbovej – za textilné rúška

Firme CURAPROX – za textilné rúška

Lekárni Dr. Max – za jednorazové rúška a dezinfekciu

Firme Professional support – za dezinfekčný prací prostriedok Ariel Formula Pro + 13 Kg.

Firme Gemtex – za textilné rúška.

Zamestnancom p. Márii Gajdošovej, Vierke Cichej a Denise Lindvaiovej, ktoré hneď na začiatku ochotne ušili rúška pre zamestnancov a prijímateľov sociálnej služby.

 

  

Dňa 19. 05. 2020 riaditeľka Zariadenia pre seniorov a Špecializované zariadenia PATRIA n.o., Mgr. Judita Juhásová prevzala na pôde arcidiéceznej  charity v Košiciach dary od Asociácie poskytovateľov sociálnej služby, ktoré venovala  poisťovňa Dôvera a Nadácia Volswagen.  Za poskytnuté dary zo srdca ďakujeme. Veľmi si ich vážime. Poďakovanie patrí aj Asociácii poskytovateľov sociálnej služby za každú pomoc, ktorú sme od nich dostali. Hlavne za ich boj za prijímateľov sociálnej služby a poskytovateľov.

ĎAKUJEME.